Produkcja: Firmowe Upominki Gad?ety Reklama z LOGO
  Artykuły Upominki Prezenty dla firm z nadrukiem LOGO » EFFIKOMP - Historia i Referencje Kontakt  |  Wybrane Gadżety  |  Zamówienie Gadżetów   
Kategorie Artykułów
Artyku?y biurowe
Artyku?y dla dzieci - do szko?y
Artyku?y pi?miennicze
Bilonownice reklamowe
Breloki Reklamowe
Czapki reklamowe
Dom Higiena i Zdrowie
Dyplomy GRAWERTON
Elektronika
Gad?ety dla kibiców
Gad?ety do samochodu
Gry i zabawy
KUBKI REKLAMOWE Ceramika
Luksusowe upominki dla VIP'ów
Odzie? Reklamowa Tekstylia
Pami?ci Pendrive USB Flash
Parasole reklamowe
Piecz?cie Lakowe
Pinsy Odznaki Przypinki
PODRÓ?E - Art. reklamowe
POLIGRAFIA DLA FIRM
SMYCZE Reklamowe
Tanie d?ugopisy reklamowe
Technika i narz?dzia reklamowe
Torebki Reklamowe z LOGO
WATERMAN Sheaffer PARKER
WYPOCZYNEK Art. reklamowe
Zapalniczki reklamowe
Zegary reklamowe
Katalogi z gad?etami
PROMOCJE
Producent gadżetów
Nowości Reklamowe
Metalowy d?ugopis reklamowy IVO
Metalowy d?ugopis reklamowy IVO
1,20z?
Gadżety - wyszukiwarka
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Nadruki reklamowe na gadżetach
Cennik Haft
Cennik Laser
Cennik Sitodruk
Cennik Sublimacja
Cennik Tampondruk
Cennik Termotransfer
Cennik folia Flex i Flock
Cennik Sitodruk Parasole
Kubki Reklamowe nadruki
EFFIKOMP Historia i Referencje
Filmy reklamowe EFFIKOMP
Warunki współpracy handlowej
Jak zacząć z nami współpracę ?
GALERIA naszych prac
KONTAKT oraz mapa dojazdu
EFFIKOMP - Historia i Referencje

EFFIKOMP Produkcja Artyku?ów Reklamowych

Powstali?my jako Agencja Reklamowa w Warszawie lecz w 1996 roku firma EFFI ... zmieni?a siedzib? na Olsztyn. Dlaczego Olsztyn? To wprawdzie d?uga historia, ale ... Guru naszej firmy zosta? rzucony przez los (czytaj kobiet?) w ciche mazurskie knieje. I dopiero tam zacz??o si? na powa?nie EFFI …

Pocz?tkowo kilkuosobowa firma zacz??a zajmowa? si? kreowaniem wizerunku oraz projektowaniem i produkcj? szeroko poj?tych materia?ów wspomagaj?cych sprzeda? i nie tylko. Po latach ci??kiej pracy, kilkunastoosobowy ju? zespó?, zaj?? si? kompleksow? obs?ug? Full Serwis BTL firm z województwa warmi?sko-mazurskiego. Tym ludziom "chcia?o si? chcie?". Do dzi? uchodzi to za domen? naszej firmy.  Kolejne lata ci??kiej pracy zaowocowa?y zmian? siedziby firmy, nowym parkiem maszynowym (druk cyfrowy, ploter, transfer, tampondruk, sitodruk i LASER) oraz ukierunkowaniem produkcji na PERSONALIZACJ?. Wszystkie te inwestycje doprowadzi?y w ko?cu do celu: ?wi?ty spokój z podwykonawcami. Ale ... Klienci zaczeli to wykorzystywa? do … GASZENIA PO?ARÓW.

Co maj? po?ary do dzia?alno?ci Agencji Reklamowej? Niestety w naszym fachu bardzo cz?sto realizujemy zleceniami produkcji w trybie ekspresowym. W naszym wewn?trznym slangu nazywa si? to gaszeniem po?arów. 

Niestety, od 2000 roku obs?ugujemy równie? firmy z Warszawy i okolic. Dlaczego niestety? Musieli?my przez d?ugi okres radzi? sobie z niedogodno?ciami logistycznymi i magazynowymi oraz mentalnymi naszych klientów. W Warszawie niestety ?yje si? o wiele szybciej!!! Dlatego w 2002 roku zostali?my zmuszeni przez naszych klientów do otworzenia biura handlowego w stolicy. W krótkim czasie dzi?ki kreatywno?ci i wyt??onej pracy naszych handlowców uda?o nam si? pozyska? do wspó?pracy wiele znacz?cych firm, które do dnia dzisiejszego firm? EFFIKOMP postrzegaj? jako solidnego partnera w biznesie.

Dla odbiorców detalicznych (na specjalne okazje) te? co? mamy:

SKLEP: Ekspresowo UPOMINKI / PREZENTY na zamówienie

Co na wyró?nia?? W przeciwie?stwie do innych "Agencji Reklamowych" firma EFFIKOMP to wyspecjalizowany DOM GAD?ETOWY dysponuj?cy w?asnym zapleczem technicznym oraz wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y reklamowej BTL. Jeste?my w pe?ni przygotowani do  realizacji zlece?, nawet "na wczoraj".

Na koniec troch? sie pochwalimy.

Opinia o firmie EFFIKOMP w bran?y reklamowej zaowocowa?a przyznaniem nam presti?owych certyfikatów: Uzyskanie statusu Partnera programu SWB jest potwierdzeniem najwy?szej wiarygodno?ci finansowej Agencji Reklamowej EFFIKOMP. Cz?onkowie programu tworz? grup? solidnych firm aktywnie wspó?pracuj?cych ze sob? w zakresie wymiany informacji.

 

Co to oznacza dla naszych klientów? Poczytaj na stronie organizacji: http://www.trust.forad.pl/about.

Reasumuj?c i tak ju? d?ugi elaborat o naszej firmie.  Co nale?y do naszych atutów?

SAMOWYSTARCZALNO?? – praktycznie wszystkie prace wykonujemy we w?asnym parku maszynowym.

KREATYWNO??– dzi?ki zaanga?owaniu specjalistów z ró?nych bran?, udaje si? nam spojrze? bardzo krytycznym okiem na zagadnienia wizerunku firmy.

RZETELNO?? – wed?ug zasady „s?owo dro?sze od pieni?dzy”. Je?li komu? co? obiecamy – s?owa dotrzymujemy. Daje to wszystkim komfort zaufania. Po prostu u?atwia ?ycie.

Kilkna?ciea firm które dotychczas nam zaufa?y:

ABACUS Biuro Promocji Medycznej Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego ACTION S.A. najwi?kszy dystrybutor sprz?tu IT w Polsce Ajinomoto Poland Sp. z o.o. Aksonet Sp. z o.o.
ALCAR Polska Allianz Polska AMERICAN EXPRESS POLAND Apple Computer IMC Poland SAD Audionova
MEGABAJT Dystrybutor firmy AVACS BALMA S.A. BARG & Betotest BRI - Wy??czny Przedstawiciel Electrolux - Professional CEBET
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. CET Poland CityRent Sp. z o.o. Dees Art - Artyku?y Reklamowe DZ BANK Polska
Systemy Pakuj?ce dla Firm EEI Market Research Energo-Tel S.A. E-Telbank Sp. z o.o - O?rodek Certyfikacji PolCert EXATEL S.A.
FOTO NET Fundacja Maraton Warszawski GATES GRYCAN LODY OD POKOLE? HENKEL Polska
Hufiec ZHP Otwock Dawniej IDEA - obecnie ORANGE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Klinika Handsome Men Kart Map
Bank BG? Fundacja
KFC Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. British Airways KLIMATREND Klimatyzacja i Wentylacja
Polskie Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. Kodak Express Cyfrowe Laboratorium Fotograficzne Kolorado Wszystko dla dzieci MIKADO KOMO Kominki

Komputronik S.A. Inter-Team dystrybutor KRAFT Portal www.legia.com.pl LUBAWA S.A.

MEARSK Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Media-Mix MEGABAJT
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Mosaic Media Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu NOWY STYL S.A. ORANGE
Fundacja Greenpeace Polska Urz?d Gminy Orzysz Gad?ety Reklamowe dla firm Gad?ety Reklamowe dla firm Gad?ety Reklamowe dla firm
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: PAROL ?l?ski O?rodek Polskie Centrum Bada? i Certyfikacji EURO CAPITAL S.A. Oddzia? PREFABET – WARSZAWA
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Pawelec Factory Politechnika ?ódzka Politechnika Warszawska Politechnika ?l?ska
PTKiGK S.A. Przedsi?biorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. Gad?ety Reklamowe dla firm PCC Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Wydawnictwo Pink Press
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: PFP-Polska Sp. z o.o. Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Centrum Informatyki Grupy PZU Gad?ety Reklamowe dla firm
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Gad?ety Reklamowe dla firm Zwi?zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS SEVEN TVN S.A.
TradeDoubler
Gad?ety Reklamowe dla firm Sygma Bank Polska Transition Technologies S.A.
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Wy?sza Szko?a Promocji Q Invest Sp. z o.o. Zielona Budka S.A.

Do??cz do grona naszych dobrych znajomych.

Dalej
Koszyk
... jest pusty
Gadżety - Bestsellery
01.Metalowy d?ugopis reklamowy KTrendy
02.O?ówek reklamowy drewniany bia?y z gumk?
03.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny z gumk?
04.Zapach samochodowy zawieszka z nadrukiem
05.Metalowy d?ugopis reklamowy KCosmo
06.D?ugopis reklamowy MPA012010 ABAR
07.Reklamówki plastikowe typu MARKET
08.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny
09.Drewniane o?ówki LITTLE WITCH
10.Zapalniczka wielofunkcyjna EB-15 HC LED
Gadżety - Promocja
Komplet naszych katalogów w wersji drukowanej
Komplet naszych katalogów w wersji drukowanej
45,00z?
24,00z?
Gadżety - Recenzje
Pami?ci reklamowe USB EDGE 2 - 64 GB
Pendrivy s? rewelacyjne. Jako?? bez komentarza - super. Dzi? ..
5 z 5 gwiazdek!
Katalogi reklamowe:
Polecamy firmy:

EFFIKOMP - Cz?onek Klubu signs.pl

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


Powered & Copyright © by Agencja Reklamowa EFFIKOMP - Producent Artykułów Reklamowych dla firm

Wszelkie prawa do zdjeć, opisów oraz autorskich pomysłów - są zastrzeżone, stanowią wyłączną własnosć Agencji Reklamowej EFFIKOMP - Warszawa.


Upominki na ka?d? okazje Prezenty na zamówienie